S brožovanou väzbou knihy zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Ako hviezda k svojej dráhe som celou dušou pripútaný k nej.“

Hamlet - William Shakespeare
Hamlet
William Shakespeare