Nenásilná komunikácia - Marshall B. Rosenberg, Aktuell, 2023

Najlacnejšie už čoskoro s pevnou väzbou od prekladateľa Aoyama Tooru

„Všetko sa vždy začína a končí pravdou.“