Ako vietor - Katarína Gillerová, Slovenský spisovateľ, 2023

S pevnou väzbou čítačky e-kníh

„„Čím chceš byť, keď vyrastieš?“ „Chcem byť láskavý,“ povedal chlapec.“