V kníhkupectve Košice - Urban (Martinus) so šitou väzbou hry

„Šľachetným skutkom by nemal stáť v ceste chladný rozum.“