Nenásilná komunikácia - Marshall B. Rosenberg, Aktuell, 2023

V kníhkupectve Banská Bystrica (Martinus) odborné a náučné knihy zo série Predpisy pre podnikateľskú sféru 2020

„Okrem toho, podobne ako konzervované mäso, aj svet uchovaný v knižkách bol akýsi bohatší a zaujímavejší než každodenná realita. “

Pomaľované vtáča - Jerzy Kosinski, 2019
Pomaľované vtáča
Jerzy Kosinski