Najlepšie v kníhkupectve Kežmarok (Alter ego) zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Pozbiera sa, čo je pozbierateľné. Ak rozbijete sklený pohár, môžete pozbierať črepy, ale nie pohár.“