V kníhkupectve Kežmarok (Alter ego) zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Známkou nezrelého človeka je, že chce za niečo vznešene zomrieť, kým známkou zrelého človeka je, že chce pre niečo pokorne žiť. “

Kto chytá v žite - J.D. Salinger
Kto chytá v žite
J.D. Salinger