V kníhkupectve Kežmarok (Alter ego) učebnice pre 2. stupeň základnej školy zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Náboženstvo je teologický ekvivalent poisťovacieho podvodu, kde rok za rokom platíte poistné, a potom, keď potrebujete čerpať výhody, za ktoré ste platili s nábožnou presnosťou - odpustite mi tú hračku -, zistíte, že spoločnosť, ktorá si vaše peniaze brala, vlastne neexistuje. “

Revival - Stephen King
Revival
Stephen King