Nenásilná komunikácia - Marshall B. Rosenberg, Aktuell, 2023

Najlacnejšie na sklade so zelenou obálkou od autora Kim Oates

„Možno ešte nie som dosť dlho bohatierom. Nestihol som sa zaľúbiť do vlastnej slávy.“

Dračia cárovná - Juraj Červenák, Michal Ivan (ilustrátor), 2017
Dračia cárovná
Juraj Červenák, Michal Ivan (ilustrátor)