Keď si ľahnem, začína sa večer - Linn Skaber, E.J. Publishing, 2023

Najlacnejšie v zľave so zelenou obálkou od autora Kim Oates

„Človek spoznáva ľudí práve tak podľa toho, o čom hovoria, ako aj podľa toho, o čom nehovoria nič.“

Plná slávy - Bruce Marshall, 2017
Plná slávy
Bruce Marshall