Tisícdeväťsto - Alessandro Baricco, Slovart, 2023

So zelenou obálkou odborné a náučné knihy od autora Kim Oates

„Ak budeš neustále poukazovať na svoje nedostatky, všetky tvoje dokonalosti zostanú nepovšimnuté.“

Všetky tvoje prednosti - Colleen Hoover, 2019
Všetky tvoje prednosti
Colleen Hoover