S čiernou obálkou v zľave od autora Vladimíra Šebová

„Schopnosť prijať zložitosť druhých je meradlom vyspelosti a nevyhnutnou podmienkou na utváranie autentických, zmysluplných vzťahov.“