Najdrahšie z kategórie: so zelenou obálkou odborné a náučné knihy od autora Vladimíra Šebová

„Človek je bohatý v pomere k počtu vecí, ktoré si môže dovoliť opustiť.“

Walden - Henry David Thoreau
Walden
Henry David Thoreau