V predpredaji v kníhkupectve Bratislava - Cubicon (Martinus) od autora Steven D. Levitt a Stephen J. Dubner

„Nakoniec, stručnosť je jediná cnosť netalentovaných autorov.“

Ruzká klazika - Daniel Majling
Ruzká klazika
Daniel Majling