Učebnice a školské pomôcky so zľavou 15 %

Najpredávanejšie knihy so zelenou obálkou od autora Vincent Stanley

„Keď túžime po spravodlivosti pre seba, nesmieme byť nespravodliví k iným. Upierať udatnosť nepriateľovi, ktorého sme premohli, znamená podceňovať naše víťazstvo.“

Ben Hur - Lew Wallace, 2015
Ben Hur
Lew Wallace