Treba si variť - Martin Pyco Rausch, Ikar, 2023

Najdrahšie so zelenou obálkou od autora Vincent Stanley

„Šľachetným skutkom by nemal stáť v ceste chladný rozum.“