Najpredávanejšie so zelenou obálkou na sklade od autora William Davis

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“