Zľavnené s hnedou obálkou od autora Dana Müllerová-Sladká

„Človek má toľko začiatkov, koľko je v živote dní a predsa sa niektoré veci už nikdy nezmenia.“