Vianoce v Sniežkove - Eliška Kramerová, Bambook, 2023

Od autora Teemu Juhani

„Rodný kraj má korene, ktoré prerastú dušu človeka tak, že nikdy nezabudne, kde sa cítil prvýkrát milovaný.“

Pustovník: Slzy zeme - Vladimír Štefanič, 2021
Pustovník: Slzy zeme
Vladimír Štefanič