Volanie krvi - Michala Ries, Slovenský spisovateľ, 2023

V zľave od autora Ewa Szary-Matywiecka od vydavateľstva Karolinum

„Človek spoznáva ľudí práve tak podľa toho, o čom hovoria, ako aj podľa toho, o čom nehovoria nič.“

Plná slávy - Bruce Marshall, 2017
Plná slávy
Bruce Marshall