Volanie krvi - Michala Ries, Slovenský spisovateľ, 2023

V zľave v anglickom jazyku od autora Ewa Szary-Matywiecka

„Some infinities are bigger than other infinities.“