V predpredaji od autora Pavla Vinklerová

„„Čím chceš byť, keď vyrastieš?“ „Chcem byť láskavý,“ povedal chlapec.“