V zľave od autora Jana Danečková

„To jediné, na čo sa nevzťahuje pravidlo väčšiny, je ľudské svedomie.“