Ako Francúzi vymysleli lásku - Marilyn Yalom, mamaš, 2023

Už čoskoro od autora Mária Ščepková

„Všetci sme rovnakí rôznym spôsobom.“

Chyžná - Nita Prose, 2022
Chyžná
Nita Prose