Zľavnené so zelenou obálkou v zľave od autora Olivia Olivieri

„Strach je ako fénix. Môžeš ho sledovať zhorieť tisíckrát, no aj tak sa vždy vráti. “