Nenásilná komunikácia - Marshall B. Rosenberg, Aktuell, 2023

Najdrahšie čítané v českom jazyku od autora Andreas David

„Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“

Malý princ - Antoine De Saint-Exupéry, Antoine De Saint-Exupéry (ilustrátor), 2019
Malý princ
Antoine De Saint-Exupéry, Antoine De Saint-Exupéry (ilustrátor)