Volanie krvi - Michala Ries, Slovenský spisovateľ, 2023

V predpredaji knihy o hobby od autora Andreas David

„„Čím chceš byť, keď vyrastieš?“ „Chcem byť láskavý,“ povedal chlapec.“