Čítané od autora Katarína Hybenová

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“