Beyond the Story (slovenský jazyk) - BTS ,Myeongseok Kang, Ikar, 2023

Najpredávanejšie vo formáte PDF so zelenou obálkou od autora Mária Lazárová

„Robiť niečo nikdy nie je také dobré, ako chystať sa na to. “

Papierové mestá - John Green, 2014
Papierové mestá
John Green