Ozvena v kostiach - Diana Gabaldon, Zelený kocúr, 2023

S modrou obálkou najnovšie od autora Mária Lazárová

„Pamäť rada zahmlieva predchádzajúce zlyhania.“