Čítané so sivou obálkou od autora Anna Walker

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“