V predpredaji knihy o humanitných vedách od autora Michal Horák

„Všetko sa vždy začína a končí pravdou.“