V predpredaji knihy o sociálnom zabezpečení od autora Michal Horák

„Pozbiera sa, čo je pozbierateľné. Ak rozbijete sklený pohár, môžete pozbierať črepy, ale nie pohár.“