Vo formáte PDF s hnedou obálkou od autora Scott Pratt

„Šľachetným skutkom by nemal stáť v ceste chladný rozum.“