Začína sa to nami - Colleen Hoover, Ikar, 2023

Knihy o humanitných vedách od autora Helena Barancová

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Teoretické problémy pracovného práva - Helena Barancová, Aleš Čeněk, 2014
Teoretické problémy pracovného práva

Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov odchýlenie sa od základných funkcií pracovného práva má závažné sociálnoprávne dôsledky nielen pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ale

 • Knihapevná väzba
  21,30 €
  Na sklade

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva - Helena Barancová, Leges, 2019
Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,36 €
  -10 %
  Na sklade

Zákonník práce. Komentár - Helena Barancová, C. H. Beck SK, 2022
Zákonník práce. Komentár

Tretie, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof...

 • Knihapevná väzba
  144,99 €
  -3 %
  Na sklade

Medicínske právo - Helena Barancová a kol., VEDA, 2008
Medicínske právo

Jedinečná publikácia Medicínske právo je spoločným dielom špecialistov, právnikov a lekárov, ktorí sa venujú oblasti práva, ktorá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,26 €
  Na sklade

Slovenské pracovné právo - Helena Barancová, Andrea Olšovská, Sprint dva, 2019
Slovenské pracovné právo

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby...

 • Knihapevná väzba
  38,99 €
  -2 %
  Na sklade

Vysielanie zamestnancov - Helena Barancová, Miloš Lacko a kol., Aleš Čeněk, 2008
Vysielanie zamestnancov 
CZ

Predmetom monografie česko - slovenského tímu sú aktuálne právne problémy, s ktorými sú konfrontovaní českí aj slovenskí podnikatelia v prípadoch, ak dočasne vyšlú svojich zamestnancov do iného členského štátu Európskej únie...

 • 12,26 €
  -3 %
  Na sklade

Zákonník práce - Helena Barancová a kolektív, C. H. Beck SK, 2019
Zákonník práce

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom druhé, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej. Komentár obsahuje komplexný a detailný...

 • Knihapevná väzba s prebalom
  129,00 €
  Do šiestich dní

Pracovné právo v európskej perspektíve - Helena Barancová a kol., Aleš Čeněk, 2009
Pracovné právo v európskej perspektíve

Pracovné právo členských štátov Európskej únie sa v súčasnosti rozvíja pod prizmou smerovania komunitárneho práva, medzinárodného práva a práva Rady Európy...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,30 €
  Do 15 dní

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru - Helena Barancová, Andrea Olšovská a kol., Aleš Čeněk, 2013
Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru

V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi otázkami skončenia pracovného...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,20 €
  Do 25 dní

Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva - Helena Barancová, Aleš Čeněk, 2009
Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva

Už od kladenia základov trhového hospodárstva je proces reštrukturalizácie podnikov nevyhnutnou súčasťou ekonomického napredovania krajiny. Na druhej strane tento proces pôsobí na existujúce štruktúry ...

 • Knihapevná väzba
  16,50 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 Eur?

Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky - Helena Barancová, Ľubica Dilongová, Aleš Čeněk, 2014
Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky 
CZ

Vedecká monografia je zameraná na problematiku niektorých vnútorných politík Európskej únie. Uvádza širšie teoretické východiská týkajúce sa hospodárskych, menových, fiškálnych sociálnych, environmentálnych a energetických vzťahov, ako aj politiky...

 • Knihapevná väzba
  18,30 €
  Do 15 dní

Pracovný pomer a poistný systém - Helena Barancová a kol., Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008
Pracovný pomer a poistný systém

Kniha je určená zamestnancom pracujúcim v oblasti ľudských zdrojov, študentom právnických fakúlt a študentom fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo.

 • Knihabrožovaná väzba
  18,11 €
  -5 %
  Do 15 dní

Sloboda viery a náboženstva - Helena Barancová, Sprint dva, 2019
Sloboda viery a náboženstva

V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila...

 • Knihapevná väzba
  19,00 €
  Do 14 dní

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie - Helena Barancová, Sprint dva, 2019
Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí...

 • Knihapevná väzba
  29,99 €
  -3 %
  Do 12 dní

Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku - Helena Barancová, Miloš Lacko, Viktor Križan, Aleš Čeněk, 2012
Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku

Otázky medzigeneračnej solidarity sú veľmi aktuálne najmä v súvislosti s problémom potreby zamestnávania starších osôb. Na jednej strane stále nepriaznivý demografický vývoj vyvolá v najbližšej budúcnosti potrebu širšieho...

 • 16,40 €
  Do 25 dní

Európske pracovné právo - Helena Barancová, Sprint dva, 2011
Európske pracovné právo

Už od roku 2004 je právo Európskej únie aj našim právom, ktoré Slovenská republika spoluvytvára s ďalšími štátmi Európskej únie. Aj keď od začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie uplynulo už viac rokov, nie málo tých...

 • Knihapevná väzba
  28,99 €
  -6 %
  Na sklade

Pracovné právo - Helena Barancová, Robert Schronk, Sprint dva, 2016
Pracovné právo

Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už tretiu rozsahom päťstostranovú aktuálne prepracovanú vysokoškolskú učebnicu: Pracovné právo. Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým...

 • Čítanávýborný stav
  26,55 €
  Na sklade
 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Základné práva a slobody v pracovnom práve - Helena Barancová a kolektív, Aleš Čeněk, 2013
Základné práva a slobody v pracovnom práve

Základné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam. Zaradením práva na ochranu ľudskej...


Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život - Helena Barancová, Sprint dva, 2010
Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život

Zborník z vedeckého seminára k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života. Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Slovenské a európske pracovné právo - Helena Barancová, Poradca podnikateľa, 2004
Slovenské a európske pracovné právo

Predkladaná monografia čitateľovi ponúka európsku a medzinárodnú dimenziu pracovného práva, t. j. pracovné právo v celosti...

 • Čítanámierne opotrebovaná
  13,29 €
  -15 %
  Na sklade
 • Knihapevná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Slová sú, podľa môjho nie tak skromného názoru, naším najväčším nevyčerpateľným zdrojom mágie. Schopné spôsobovať zranenia aj naprávať ich.“