Najpredávanejšie od autora Zuzana Berová zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Neopúšťať planétu Zem je ako byť stroskotancom na pustom ostrove a nepokúšať sa odtiaľ uniknúť.“