So šitou väzbou od autora Zuzana Berová zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Smrť nečaká, kým si na ňu nájdeš čas. A keď zostarneš a obzrieš sa spčť, zistíš, že nečaká ani život.“

Bavilo ma žiť - Abby Fabiaschi
Bavilo ma žiť
Abby Fabiaschi