Reminiscencie - Dominik Dán, Slovart, 2023

Najpredávanejšie najnovšie od autora Peter Bero zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Na koláčikoch niečo je. Vyjadrujú lásku. Sú to také malinké instantné objatia.“

Pekáreň v Brooklyne - Julie Caplin, 2021
Pekáreň v Brooklyne
Julie Caplin