Twisted Games: Kráľovská hra - Ana Huang, Pandora, 2023

Najpredávanejšie najnovšie od autora Peter Bero zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„A najdôležitejšia vec, ktorú by ste si mali zapamätať: pravidlá neexistujú.“

Sila podvedomia - Kimberly Friedmutter, 2020
Sila podvedomia
Kimberly Friedmutter