Najpredávanejšie so šitou väzbou od autora Peter Bero zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Mladé dievčatá v sebe živia mnoho hlúpych nádejí, Sajury. Nádeje sú ako ozdoby do vlasov. Dievčatá ich chcú mať priveľa. Keď zostarnú, vyzerajú hlúpo aj s jednou.“

Pamäti gejše - Arthur Golden
Pamäti gejše
Arthur Golden