V predpredaji v cudzom jazyku od autora Zuzana Krinková

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“