V predpredaji od autora Zuzana Krinková z edície Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

„Strach je ako fénix. Môžeš ho sledovať zhorieť tisíckrát, no aj tak sa vždy vráti. “