Na sklade od autora Zuzana Krinková z edície Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

„Spomínanie je poslednou časťou pôžitku.“

Malakandra - C.S. Lewis
Malakandra
C.S. Lewis