Čítané učebnice od autora Zuzana Krinková

„Všetko sa vždy začína a končí pravdou.“