Učebnice od autora Zuzana Krinková z edície Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

„A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!“