Ak tečie krv - Stephen King, Ikar, 2023

Najpredávanejšie čítané od autora Tomasz Kowal

„Schopnosť prijať zložitosť druhých je meradlom vyspelosti a nevyhnutnou podmienkou na utváranie autentických, zmysluplných vzťahov.“