V predpredaji so sivou obálkou od autora Jana Hercogová

„Neopúšťať planétu Zem je ako byť stroskotancom na pustom ostrove a nepokúšať sa odtiaľ uniknúť.“