Náhradník - Prince Harry, Ikar, 2023

Najpredávanejšie so sivou obálkou čítané od autora Jana Hercogová

„Úspech je nebezpečný. Človek začne kopírovať sám seba a to je riskantnejšie ako kopírovať iných... nevzíde z toho nič nové.“

Mysli ako génius - Philippe Brasseur, 2021
Mysli ako génius
Philippe Brasseur