Veľký kaňon - Pavol Barabáš, K2 studio, 2023

Najpredávanejšie e-knihy už čoskoro od autora Paul Scharre

„Šľachetným skutkom by nemal stáť v ceste chladný rozum.“