Fitness diár® 2024 - Fitshaker, 2023

Najdrahšie na tému bezpečnosť čítané od autora Andrew Lockhart

„Dni, ktoré neboli ničím výnimočné, dni,v ktorých sa neudialo nič, čo by vybočovalo z priemeru, nič hodné povšimnutia. Holá každodennosť. Čosi, čo človeku začne chýbať, až keď sa to rozsype. “